Vse od marca pa do decembra 2022 bomo v znak hvaležnosti med našimi naročniki vsak mesec izžrebali srečnega prejemnika ali prejemnico cvrtnika na vroči zrak Kyvol Epichef AF600 s pametnim upravljanjem prek wifija.

:::

Ker nam vsaka nova kuharska naprava vzbudi zanimanje in ker so cvrtniki na vroči zrak pravi hit v tujini, vse bolj pa tudi v Sloveniji, smo preizkusili cvrtnik Kyvol Epichef AF600.

iz recenzije cvrtnika na vroči zrak

Spoznajte cvrtnik

Cvrtnik na vroči zrak (air fryer) je naprava, ki se hitro segreje, omogoča peko brez ali z zelo malo maščobe in skrajša čas peke. Ime je sicer zavajajoče, saj v resnici ne gre za cvrtnik, temveč za manjšo zmogljivo konvekcijsko pečico, ki hrano toplotno obdela s kroženjem vročega zraka. Hrano v cvrtniku Kyvol Epichef AF600 pečemo neposredno v posodi ali na priloženem podstavku, da zrak prosto kroži in poveča hrustljavost živil, maščoba, ki se izloča med peko, pa se zbira na dnu posode. Praktična lastnost cvrtnika Kyvol Epichef AF600 je brezžično pametno upravljanje, ki ga omogoča priročna aplikacija. Cvrtnik ima tudi 12 prednastavljenih programov za peko, ki jih preprosto izbiramo na LED-zaslonu na dotik.

V primerjavi s pečico ne gre spregledati dejstva, da je čiščenje preprosto, saj sta posoda in nastavek iz neoprijemljive keramične prevleke, oba pa sta primerna za pomivanje v pomivalnem stroju.

Cvrtnik Kyvol Epichef AF600 je zmogljiv, vsestranski in priročen. Njegove prednosti so pregledno okno, pametno upravljanje, časovni zamik peke, samodejni izklop in prostornina posode.

Iz prakse

Velika prednost pred drugimi cvrtniki je pregledno okno, ki omogoča vpogled v postopek peke. ‘Panoramsko okno’ je pritegnilo mlajšo kuharsko generacijo v naši družini, ki je skozenj opazovala, kako se kukiji med peko razlezejo in koščki čokolade zabrbotajo. Na telefon sem si naložila aplikacijo, prek katere sem oddaljeno upravljala cvrtnik (ponuja pa tudi recepte, ki so sicer v angleščini in ameriških merskih enotah, zato zahtevajo nekaj več preračunavanja; jaz sem se raje držala naših receptov in nekoliko skrajšala čas peke). Pametno upravljanje sem preizkusila tako, da sem v posodo cvrtnika naložila zelenjavo in fileje lososa ter odšla na sprehod. Med sprehodom sem prek telefona cvrtnik prižgala, nastavila temperaturo in čas peke. Ko sem prišla domov, me je telefon opozoril, da se je peka končala, cvrtnik se je ugasnil in kosilo je bilo pripravljeno.

iz recenzije cvrtnika na vroči zrak

Postanite naročnik in izkoristite ugodnosti

– DARILO: ob prvi sklenitvi letne naročnine vam podarimo tematsko izdajo po vaši izbiri. Vse tematske izdaje si lahko ogledate tukaj.
– Popust pri kuharskih tečajih in kulinaričnih izletih.
– Popust pri nakupu knjig in tematskih izdaj revije Dober tek.
– Brezplačna poštnina za vsa naročila.
– Cena letne naročnine samo 41,80 € (cena posamezne revije le 3,80 €).

Več informacij o naročnini na revijo.

:::

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

Splošne določbe

Pravila na tej spletni strani (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom »Veliko obdarovanje naročnikov« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo prireja Revija Dober tek – Dedal d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana Polje (v nadaljevanju: organizator).

Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani www.dobertek.com.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre potrjuje, da je v celoti seznanjen s pravili in pogoji nagradne igre, da jih razume in se z njimi strinja. Pravila nagradne igre so obvezujoča za organizatorja in udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri izrecno soglašajo, da organizator njihove osebne podatke uporabi in obdeluje samo za potrebe omenjene nagradne igre. Osebne podatke bo organizator obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in internimi pravilniki o varstvu osebnih podatkov, sprejetimi pri organizatorju.

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se izvaja od 2. 3. 2022 do vključno 31. 12. 2022 na območju Republike Slovenije.

Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija organizatorja in izdelka, predstavljenega v nagradni igri.

Pogoji za sodelovanje

Za sodelovanje v nagradni igri veljajo omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre.

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let in izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. Osebe, mlajše od 18 let, v nagradni igri ne morejo sodelovati. Če bo ugotovljeno, da je izžrebanec oseba, mlajša od 18 let, bo izločena iz žreba, organizator pa bo izžrebal drugo osebo. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri prej omenjenih oseb je, da je oseba naročnik revije Dober tek in ima hkrati poravnane vse zapadle obveznosti do organizatorja.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe in njihovi najbližji družinski člani (vključno z zunajzakonskimi partnerji), ki so zaposleni pri organizatorju nagradne oz. pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

S sodelovanjem udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007). S podanim soglasjem udeleženec nagradne igre dovoljuje organizatorju nagradne igre podjetju Dedal d. o. o., da kot upravljavec zbirke obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre.

Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri sodelujejo vse fizične osebe, ki imajo na dan žreba nagrade aktivno in plačano naročnino na revijo Dober tek in se strinjajo s pogoji sodelovanja.

Organizator bo izmed vseh sodelujočih v nagradni igri vsak 10. dan v mesecu (oz. naslednji delovni dan) izvedel elektronsko žrebanje in izžrebal 1 nagrajenca, ki bo prejel mesečno nagrado.

Sodelovanje v nagradni igri in osvojitev nagrade nista pogojena z nakupom.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.

Nagradni sklad

Nagradni sklad vsebuje: 10 x Kyvol Epichef AF600 cvrtnik na vroč zrak

Nagrada se podeli, ko se izpolnijo vsi pogoji sodelovanja. Vsi posredovani osebni podatki, so pogoj za prejem nagrade. Strošek poštnine za pošiljanje nagrad krije organizator.

Nagrajenci bodo o nagradi in njenem prevzemu obveščeni po navadni pošti ali e-pošti ali telefonu, najkasneje 5 delovnih dni po izvedenem žrebanju, rezultati nagradne igre pa bodo objavljeni tudi v reviji Dober tek, na Facebook strani, in na spletni strani www.dobertek.com. Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani www.dobertek.com in se strinjajo z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

Nagrajenci organizatorju nagradne igre izrecno dovoljujejo objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Organizator bo, če je to potrebno, skladno z veljavno zakonodajo za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine za prejete nagrade. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršnekoli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam. Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo od vseh nagrad, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec dolžan organizatorju sporočiti davčno številko, četudi akontacijo dohodnine krije organizator. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli.

Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali katero koli drugo nagrado.

Varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri, kot je to določeno v teh pravilih, sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre ter se z njimi strinja.

Revija Dober tek se zavezuje spoštovati standarde varstva osebnih podatkov, določene s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Upravljalec zbirke osebnih podatkov je podjetje Dedal d. o. o..

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: urska.petelin@dobertek.com

Organizator od nagrajenca naknadno pridobi naslednje podatke: ime, priimek in naslov stalnega bivališča, e-naslov ter davčno številko, zaradi izpolnjevanja davčnih predpisov. Te podatke bo organizator uporabil zgolj v namen izvedbe te nagradne igre. Organizator bo hranil navedene osebne podatke izžrebancev v skladu z veljavno zakonodajo.

Nagrajenec se strinja z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

Privolitev k obdelavi lahko udeleženec v nagradni igri kadarkoli prekliče, preklic pa ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem. Privolitev udeleženec prekliče brezplačno, s pisnim obvestilom na naslov organizatorja ali na elektronski naslov dedal@siol.net.

Pritožbe

Rezultat nagradne igre je dokončen. Pritožba ni mogoča.

Odgovornosti in pravice

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile izvedbo nagradne igre,
  • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,
  • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
  • (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči.

Končne določbe

Ta pravila začnejo veljati na dan objave in se uporabljajo od vključno 2. 3. 2022 do vključno 31. 12. 2022.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.dobertek.com, na Facebook profilu Revija Dober tek in prek e-novičk.

Za dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pišejo na naslov dedal@siol.net. Pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre so dostopni in objavljeni na spletni strani Revije Dober tek.

Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo. Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ne bo mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 2. 3. 2022

OZNAKE